แบบทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล

มาทดสอบความรู้ด้านดิจิทัลไปกับคำถาม 30 ข้อ
ที่ไม่จำกัดเวลา และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำ
ถ้าพร้อมแล้ว ไปทดสอบกันเลยยย